Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

jpingus
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahardkorwey hardkorwey

November 09 2018

jpingus
Reposted fromFlau Flau
jpingus
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
jpingus
Reposted fromFlau Flau

November 03 2018

jpingus
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viaoll oll
jpingus
Reposted fromFlau Flau

October 28 2018

jpingus
9560 1225
Reposted fromtrickster trickster viaoll oll
jpingus
4052 8178
Reposted fromkarahippie karahippie viaoll oll
jpingus
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
jpingus
6850 8d3a 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoll oll
jpingus
0482 4260 500
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
jpingus
4815 e6f8 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll

October 25 2018

jpingus
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaoll oll

October 24 2018

jpingus
8177 7e26
Reposted fromtichga tichga viaoll oll

October 23 2018

jpingus
8605 3261 500
Reposted fromtichga tichga viajaphy japhy

October 18 2018

jpingus
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem

October 15 2018

jpingus
0731 dfac 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll

October 09 2018

jpingus
5928 f166 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viajadex jadex

October 01 2018

jpingus
4161 13c0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrolfasolek krolfasolek
jpingus
4157 d97c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajaphy japhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl