Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

jpingus
Reposted fromFlau Flau
jpingus
2330 2595 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaslova slova
jpingus
Reposted fromFlau Flau viaslova slova
jpingus
Reposted fromFlau Flau viaslova slova
jpingus
1092 ebb1
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
jpingus
5954 4456 500
Reposted fromlllm lllm viafoodforsoul foodforsoul
jpingus
2640 3a3c 500
Reposted fromtichga tichga

March 10 2019

jpingus
0341 edfa
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiru biru
jpingus
0615 e66b 500
Reposted fromerq erq viatomash tomash

March 09 2019

jpingus
9773 cf25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahardkorwey hardkorwey

March 08 2019

jpingus
8942 d3f5 500
Reposted frommangoe mangoe viatomash tomash
jpingus
9112 8d88 500
jpingus
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
jpingus
8967 8877 500
Reposted frompunisher punisher viatomash tomash
jpingus
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viatomash tomash
jpingus
9267 13f6
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viatomash tomash
jpingus
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash
jpingus
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash

March 02 2019

4379 69c1
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viaslova slova
jpingus
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl